Instruktorský kurz her
"Rodiče a děti"
(Empower the Child)

s Andrejem Karimovem 10.- 14. dubna 2024

Jedním ze způsobů, jak žít šťastný a radostný život, je umění hrát si.

Pojďme si hrát a při tom se učit a rozvíjet.

Představujeme jedinečnou možnost poznat metodiku “Empower the Child”. Zažijete si hry na vlastní kůži a stanete se certifikovaným instruktorem.

Obsah, záměr a přínos kurzu

Metodika "Empower the Child"

je jedinečný koncept, jak skrze hry provázené živou hudbou rozvíjet děti. Hudba hraje klíčovou roli při překonávání strachu z nového. 

V rámci her děti získávají osobnostní a sociální hodnoty jako jsou důvěra, vůle a cílevědomost. V těsném kontaktu s dospělými dochází ke generačnímu spojení mladých se staršími a starších s mladými.

V teoretické části si představíme

V praktické části...

dostanete příležitost 

Lektor: Andrej Karimov

Pedagog, psycholog, etnolog. Zajímá se o staroslovanskou kulturu a její tradice. Získané zkušenosti a moudrost našich předků zavádí různou formou do reality dnešního světa. 25 let podnikal etnografické expedice, na jejichž základě vytvořil unikátní metodu pohybových her a cvičení pro celou rodinu "Empower the Child- Rodiče a děti".  Je otcem 5ti dětí a díky svému autistickému synovi mohl více poznávat přirozené potřeby dětí.

Je zakladatelem projektů Systema sibiřský kozák, Spolu (zpěvy, tance, partnerské vztahy), Empower the Child - Rodiče a děti (rozvoj prostřednictvím her).

Epigenetické modely

jsou mapy rozvoje člověka v časových úsecích. „Epi“ označuje hrdinu. Každý z nás tak je nebo může být hrdinou vlastního života.

Epigenetické modely umožňují vidět:

splněním iniciačních "úkolů" přecházím na další sociální úroveň a získávám potřebné zkušenosti a přesvědčení (já mohu, já zvládnu, já dokážu).

Pro rodiče, průvodce a terapeuty je důležité vidět, kde se nachází jejich dítě, žák, svěřenec. To umožňuje chápat specifika věkové kategorie vývoje, kde se právě dítě, ale i dospělý, nachází.

 

Čtyři opory stabilní lidské osobnosti

Člověk je otevřený systém a přes tuto otevřenost je schopen získávat zkušenosti a stát se silnějším a moudřejším. Pro to, aby se mu to co nejlépe dařilo, je třeba stability. Dozvíte se, na čem tato lidská stabilita stojí, jak se získává a rozvíjí.

 

Energetické bloky a rodová zauzlení

Budeme pracovat s metodami a technologiemi na rozpoznání pancíře, jeho změkčení a odstranění. Člověk tak získá více svobody pro rozhodování a možnost více se pohybovat v čase a prostoru.

Staňte se součástí velké skupiny instruktorů po celém světě a získejte certifikát instruktora her "Rodiče a Děti" -  “Empower the Child”.

Certifikát Vás opravňuje organizovat a vést akce pro své známé, ve svém regionu, ve své zemi. 

Reference | S čím odjíždí účastníci minulého kurzu?

Praktické informace

Kdy a kde?

MÍSTO KONÁNÍ

Cena, ubytování, stravování

CENA INSTRUKTORSKÉHO KURZU

DĚTI ÚČASTNÍKŮ ZDARMA

Děti účastníků kurzu jsou vítány a platí pouze ubytování - 150 Kč/noc v případě Labe arény

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je možné přímo v prostoru Labe arény - karimatky, polštáře, spacáky s sebou.

Cena ubytování je 200 Kč/noc/dospělý a 150 Kč/noc/dítě.

Možnosti vlastního ubytování - účastník si zařizuje sám.

STRAVOVÁNÍ

Vlastní v přilehlých restauracích a supermarketech.


Přihlášení a kontakt

Na kurz se přihlásíte vyplněním přihlášky.

Vaše přihláška je platná po zaplacení 50% zálohy (tj. 3750 Kč za účastníka), která je nevratná. Je možno za sebe poslat náhradníka.

Pozn.: Výše zálohy je 3 750 Kč i při zvýhodněné ceně.

Platby za seminář:


Počet míst je vzhledem k prostoru omezený.

Kontakt

Pro více informací nebo s dotazy pište na email hry@empowerthechild.cz

nebo zavolejte Janovi 

+420 737 262 704 (Jan Tejchman)

Pozvěte známé, přátele a kamarády s dětmi, 

ať si s námi v rámci vašeho výcviku přijdou hry vyzkoušet a zažít na vlastní kůži.

Hry s možností účasti veřejnosti jsou ve čtvrtek, pátek a v sobotu v době od 10:00-12:00 a od 16:00-18:00 (tzn. dopolední a odpolední herní blok). Cena za 1 herní blok a osobu je 250 Kč, platí se hotově na místě.